Aktualności

Zakończenie projektu

Z dniem 28 czerwca 2013 roku został zakończony projekt Politechnika XXI wieku (nr POKL.04.01.01-00-121/09), współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 więcej »

 

Projekt

Dnia 27 sierpnia 2013 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie zweryfikowało końcowy wniosek o płatność nr WNP POKL.04.01.01-00-121/09 projekt -"Politechnika XXI wieku" i tym samym projekt został zakończony. więcej »

 

 Pozostałe aktualności »

O Projekcie

Witamy

Przedstawiamy propozycję bezpłatnych warsztatów i szkoleń językowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej Politechniki Lubelskiej poprzez przygotowanie, otwarcie i realizacje nowego kierunku studiów – Mechatronika.


Projekt rozwojowy PL, koncentrując się na otwarciu nowego kierunku studiów, zakłada również realizacje związanych z nim szkoleń, kursów specjalistycznych oraz staży dla pracowników dydaktycznych w wiodących ośrodkach naukowo-badawczych, zaś w celu pokonania bariery braku środków finansowych dla młodych naukowców, tworzy doktorancki system stypendialny. Więcej...

Projekt Politechnika XXI wieku współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-121/09